‘Drugsgebruik mag niet normaal worden gevonden’

REGIO – Alle 38 gemeenten in de regio Oost-Brabant slaan de handen ineen tegen de normalisering van drugsgebruik. Samen met Novadic-Kentron, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant en de politie willen gemeenten het drugsgebruik in de regio tegengaan. De eerste stap is een onderzoek dat in kaart moet brengen hoeveel en hoe vaak jongvolwassenen drugs gebruiken.

Het initiatief is genomen door Theo Maas, wethouder van de gemeente Someren. “In 2015 heeft er in onze gemeente een aantal incidenten voorgedaan die relatie hadden met het gebruik van drugs. De raad heeft destijds aangegeven daar een actief beleid op te willen voeren”, zo vertelt hij. “In 2016 is de staatsecretaris uitgenodigd om de regio Zuidoost-Brabant te bezoeken en daarbij waren diverse gemeentes bestuurlijk vertegenwoordigd. Daar is de wens om regionaal samen te werken aan de orde gekomen.” En uit die wens is het huidige project voortgevloeid. Het heeft uiteindelijk nog enkele jaren geduurd voordat alle gemeenten overtuigd waren om mee te doen.

Het voornaamste doel van het project is om de trend te doorbreken dat een groeiende groep mensen het normaal vindt om drugs te gebruiken. Beleidsmedewerker Lizzy Nijssen van de gemeente Someren: “Daar heb je een lange adem voor nodig en dat kan één gemeente of organisatie niet alleen. Daarom bundelen we onze krachten.”

Monitor
Het drugsgebruik moet eerst precies in kaart worden gebracht. Want uit eerdere landelijke onderzoeken zijn weliswaar cijfers voortgekomen, maar die resultaten zijn versnipperd. Cijfers over de specifieke doelgroep jongvolwassenen (tussen 18 en 27 jaar) in de regio missen. En die zijn belangrijk omdat  juist onder die doelgroep een stijgend drugsgebruik is te zien. Daniëlle van Pareren van Novadic-Kentron vertelt: “Ook in ons dagelijks werk zien we daar tekenen van. Met een monitor kunnen we een meting doen, om te zien of onze dagelijkse bevindingen kloppen en of de regionale cijfers zich verhouden tot de landelijke bevindingen. Nu hebben we cijfers van drugsgebruik onder volwassen van 18 tot 64 jaar, maar dat kan een heel vertekend beeld geven.”

Interventies
“De uitkomsten van de monitor moeten een basis bieden voor de aanpak, gericht op de juiste doelgroepen”, aldus Nijssen. Als tweede stap worden er interventies uitgezet, maar dat wordt aan de hand van de resultaten bepaald. Van Pareren: “Daarbij kun je denken aan voorlichtingscampagnes, maar eventueel ook beleidsaanpassingen in de gemeenten. Daarom is het ook zo fijn dat we het met alle 38 gemeenten in Oost-Brabant samen kunnen doen. Want zo hoeft niet elke gemeente het wiel opnieuw uit te vinden. Wel wordt het zo opgezet dat elke gemeente de ruimte heeft voor zijn eigen invulling. Maar we bekijken samen wat er overkoepelend kan worden geregeld. Drugsgebruikers houden zich niet aan de gemeentegrenzen, festivals trekken bezoekers uit omliggende gemeenten aan en ook bij middelbare scholen kun je één richtlijn voor voorlichting uitzetten.” Nijssen: “We vinden het belangrijk om in de hele regio één duidelijke boodschap uit te dragen dat drugsgebruik niét normaal is en altijd risico’s kent.” De cijfers die nu verzameld gaan worden, vormen bovendien een belangrijke nulmeting om het effect van campagnes en eventuele nieuwe regelgeving te kunnen toetsen.

Begin 2021
De verwachting is dat de eerste resultaten begin 2021 gepresenteerd kunnen worden. Van Pareren: “We kunnen nu van start. Het belangrijkste is dat alle gemeenten hun medewerking hebben toegezegd en nu moet het project verder worden ontwikkeld. We zullen binnenkort met de onderzoekers om tafel gaan om de monitor invulling te geven.” Hoe het project precies invulling krijgt, staat dan ook nog niet helemaal vast. Maar Van Pareren geeft aan dat het de bedoeling is dat de cijfers niet alleen op regionaal niveau, maar ook op lokaal niveau zullen worden toegespitst. De eerste uitingen van campagnes zullen ook vanaf 2021 zichtbaar worden.

Geschreven door Kristie Raaijmakers, gepubliceerd op donderdag 30 januari 2020 in de lokale kranten: Weekblad voor Deurne, ‘t Contact, Peelbelang en Middenstandsbelangen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vergelijkbare artikelen

Journalistieke teksten Kristie schrijft

Op de koffie bij: Jos van de Konijnenberg

Dat Nieuw-Guinea een speciale plek heeft in het hart van Jos van de Konijnenberg is zelfs te zien in zijn huis. Een landkaart van het land prijkt aan de muur naast de eettafel. De muur daar tegenover bevat drie ingelijste fotocollages met beelden van zijn vele bezoeken aan het land. “Ik heb het nooit los […]

Lees meer
Journalistieke teksten Kristie schrijft

Anke Kegel begeleidt kinderen bij rouw en verdriet

Na een persoonlijke ervaring besloot Anke Kegel een carrièreswitch te maken van basisschooljuf naar rouw- en verliestherapeut voor kinderen.

Lees meer
Journalistieke teksten Kristie schrijft

Mark van Kemenade neemt afscheid van OBS ’t Hout

Mark van Kemenade gaat met pensioen en neemt afscheid van zijn geliefde openbare basisschootl ‘t Hout.

Lees meer